Cyfarwyddiadau Llwybr Seiclo

Llwybr Pererindod Gŵyr : Cyfarwyddiadau’r Llwybr Seiclo
Cyfanswm pellter : 42 milltir

Pen-clawdd i Wernffrwd (Sant Gwynour i Dewi Sant)
Hyd y rhan: 3.01 milltir Amser: 18 munud


© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. O gât Eglwys Sant Gwynour, ewch i’r dde ar Lôn yr Eglwys ac yna i’r chwith ar Blue Anchor Road ac i’r dde ar Victoria Road sy’n disgyn yn serth.
 2. Ar y gyffordd-T 0.9 milltir, trowch i’r chwith ar y B4295, arwydd Crofty.
 3. Ar ôl 1.70 milltir, trowch i’r dde o Lôn Pencaerfenni, cadwch i’r dde ar Forge Road a chadwch i’r dde ar ôl 2.18 milltir ar Marsh Road.
 4. Ar ôl 3.01milltir, byddwch yn cyrraedd Eglwys Dewi Sant ar y chwith

Wernffrwd i Lanrhidian (Dewi Sant i Sant Rhydian a Sant Illtyd)
Hyd y rhan: 1.85 milltir Amser: 11 munu
d

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. O Eglwys Dewi Sant, parhewch ar Marsh Road i gyfeiriad Llanrhidian.
 2. Dilynwch y ffordd ar Mill Lane a heibio i’r Welcome Inn ar y chwith wrth fynd i fyny’r rhiw.
 3. Ar ôl 1.85 milltir, byddwch yn cyrraedd Eglwys Sant Rhydian ar y dde.

Llanrhidian i Cheriton (Sant Rhydian i Sant Cadog)
Hyd y rhan: 3.41 milltir Amser: 21 munud

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. O Eglwys Sant R
 1. O Eglwys Sant Rhydian, parhewch i fyny’r rhiw am 0.81m at y gyffordd-T gyda’r B4295. Trowch i’r dde, arwydd Llangynydd.
 2. Ar ôl 0.94 milltir, yn Oldwalls, trowch i’r dde ar y fforch, a dilyn y ffordd hon i Cheriton.
 3. Mae’r ffordd yn serth i lawr i Cherition, ar ôl 3.41 milltir, byddwch yn cyrraedd Eglwys Sant Cadog ar y dde.

Cheriton i Lanmadog (Sant Cadog i Sant Madog)
Hyd y rhan: 0.81 milltir Amser: 5 munud

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. O Eglwys Sant Rhidian, parhewch drwy bentref Cheriton, heibio i’r Britannia Inn ar y dde.
 2. Parhewch i fyny’r rhiw serth a thrwy bentref Llanmadog.
 3. Ar ôl 0.81 milltir, byddwch yn cyrraedd Eglwys Sant Madog.

Llanmadog i Langynydd (Sant Madog i Sant Cenydd)
Hyd y rhan: 3.10 milltir Amser: 18 munu
d

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. O Eglwys Sant Madog, ewch i’r cyfeiriad arall ac yn ôl i waelod y rhiw serth ger y Britannia Inn, trowch i’r dde i fyny’r rhiw serth ar Kyfts Lane. Cadwch ar y ffordd hon tan i chi gyrraedd cyffordd-T
 2. Ar ôl 1.63 milltir, trowch i’r dde wrth y gyffordd-T, arwydd Llangynydd.
 3. Parhewch i waelod y rhiw serth tan fod y Kings Head ar y dde yn Llangynydd. Mae’r Eglwys gyferbyn â’r dafarn.
 4. Ar ôl 3.1 milltir, byddwch yn cyrraedd Eglwys Sant Cenydd ar y chwith.

Llangynydd i Reynoldston (Sant Cenydd i Sant Siôr)
Hyd y rhan: 3.96 milltir Amser: 24 munud

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. O Eglwys Sant Cenydd, ewch yn ôl ar yr un ffordd am 2.15 milltir i Burry Green.
 2. Yn Burry Green, trowch i’r dde, arwydd Llanddewi.
 3. Ar ôl 2.48 milltir, cadwch i’r chwith ar y fforch i Reynoldston, gan ddilyn y ffordd tan i chi gyrraedd 3.85 milltir.
 4. Ar ôl 3.85 milltir, trowch i’r dde wrth Swyddfa’r Post i Robbins Lane, ar waelod y lôn hon ceir croesffordd, trowch i’r dde tuag at yr Orsaf Dân.
 5. Ar ôl 3.96 milltir, byddwch yn cyrraedd Eglwys Sant Siôr ar y dde.

Reynoldston i Landdewi (Sant Siôr i Dewi Sant)
Hyd y rhan: 1.79 milltir Amser: 12 munud

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. O Eglwys Sant Siôr, ewch yn ôl dros y groesffordd ar Robbins Lane at y gyffordd-T, trowch i’r dde a dilyn y ffordd hon hyd at y gyffordd-T â’r A4118.
 2. Wrth y gyffordd-T, trowch i’r dde, arwydd Porth Einon.
 3. Dilynwch yr A4118 drwy Lan-y-tair-mair
 4. Ar ôl 1.47 milltir, trowch i’r dde, arwydd Llanddewi.
 5. Ar ôl tua 250 llath, trowch i’r chwith, arwydd Eglwys Dewi Sant
 6. Ar ôl 1.79 milltir, byddwch yn cyrraedd Eglwys Dewi Sant ar y dde.

Llanddewi i Rosili (Dewi Sant i Santes Fair)
Hyd y rhan: 4.68 milltir Amser: 30 munud

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. O’r Eglwys, ewch yn ôl i’r TJ gyda’r A4118
 1. O’r Eglwys, ewch yn ôl i’r gyffordd-T gyda’r A4118
 2. Ar ôl 0.32 milltir, trowch i’r dde, arwydd Porth Einon
 3. Ar ôl 1.21 milltir yn Scurlage, trowch i’r dde ar y B4247, arwydd Rhosili
 4. Parhewch ar y B4247 i Rosili
 5. Ar ôl 4.68 milltir, byddwch yn cyrraedd Eglwys y Santes Fair ar y dde.

Rhosili i Borth Einon (Santes Fair i Sant Catwg)
Hyd y rhan: 5.03 milltir Amser: 30 minud

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. O Rosili, ewch yn ôl ar y B4247 am 3.5 milltir at y gyffordd-T yn Scurlage
 2. Ar y gyffordd-T, trowch i’r dde ar yr A4118, arwydd Porth Einon
 3. Ceir rhiw serth i lawr i Borth Einon, ac ar ôl 5.03 milltir, byddwch yn cyrraedd Eglwys Sant Catwg ar y chwith.

Porth Einon i Ben-rhys (Sant Catwg i Sant Andreas)
Hyd y rhan: 3.11 milltir Amser: 25 munud

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. O’r Eglwys ewch yn ôl ar y A4118 i fyny’r rhiw am 0.9 milltir.
 2. Ar ôl 0.9 milltir, trowch i’r dde, arwydd Horton
 3. Ar ôl 2.95 milltir, trowch i’r chwith, arwydd Pen-rhys.
 4. Ar ôl 3.11 milltir, byddwch yn cyrraedd Eglwys Sant Andreas ar y Llain ar y dde.

Pen-rhys i Oxwich (Sant Andreas i Sant Illtyd)
Hyd y rhan: 1.4 milltir Amser: 12 munud

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. O’r Eglwys, ewch i’r chwith yn ôl at y gyffordd fforch
 2. Cadwch i’r chwith, arwydd Oxwich, a pharhau ar y ffordd hon i lawr i mewn i Oxwich.
 3. Ar ôl 1.19 milltir, wrth y groesffordd ym Mhentref Oxwich, ewch yn syth ymlaen, arwydd Gwesty Oxwich Bay a’r Eglwys.
 4. Ewch heibio i’r Gwesty at ddechrau’r llwybr troed. Tua 250 llath i fyny’r llwybr, byddwch yn cyrraedd Eglwys Sant Illtyd.

Oxwich i Nicholaston (Sant Illtyd i Sant Nicholas)
Hyd y rhan: 2.17 milltir Amser: 15 munud

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. Ewch yn ôl heibio’r Gwesty i’r groesffordd yn y pentref, trowch i’r dde heibio i Siop Anrhegion Dunes a pharhau i fyny’r rhiw serth at y gyffordd-T â’r A4118 ar ôl 1.51 milltir.
 2. Wrth y gyffordd-T, trowch i’r dde ar yr A4118
 3. Ar ôl 2.17 milltir, byddwch yn cyrraedd Sant Nicholas ar y dde.

Nicholaston i Ben-maen (Sant Nicholas i Sant Ioan)
Hyd y rhan: 1.31 milltir Amser: 9 munud

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. O’r Eglwys, parhewch ar y A4118 am 1.31 milltir
 2. Byddwch yn cyrraedd Eglwys Sant Ioan ar y chwith.

Pen-maen i Lanilltud Gŵyr (Sant Ioan i Sant Illtyd)
Hyd y rhan: 2.04milltir Amser: 15 munud

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. O’r Eglwys, parhewch ar y A4118 am 0.84 milltir i Siop Gyffredinol Shepherds.
 2. Wrth Shepherds, trowch i’r chwith yn syth i fyny’r rhiw serth iawn i gyfeiriad Lunnon
 3. Ar ôl 1.27 milltir, trowch i’r dde, arwydd Llanilltud Gŵyr a Lunnon
 4. Ar ôl 2.04 milltir, byddwch yn cyrraedd Eglwys Sant Illtyd ar y dde dros y nant.

Llanilltud Gŵyr i Bennard (Sant Illtyd i Santes Fair)
Hyd y rhan: 3.1 milltir Amser: 20 munud

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. Dychwelwch drwy Lunnon i’r gyffordd-T ar y A4118 ger Shepherds 1.16 milltir
 2. Wrth y gyffordd-T gyda’r A4118, trowch i’r chwith, heibio i’r Gower Inn ar y chwith
 3. Ar ôl 2.53 milltir, trowch i’r dde ar y B4436 Vennaway Lane
 4. Ar ôl 3.1 milltir, byddwch yn cyrraedd Eglwys y Santes Fair ar y dde ar y gyffordd-T wrth Pennard Road.

Pennard i Landeilo Ferwallt (Santes Fair i Sant Teilo)
Hyd y rhan: 1.0 mile Amser: 6 munud

© Cyfranwyr OpenStreetMap
 1. O’r Eglwys a’r gyffordd-T â Pennard Road, trowch i’r chwith i gyfeiriad Kittle
 2. Ar ôl mynd heibio i’r Beaufort Arms yn Kittle, trowch i’r dde ar ffordd gul gudd, Old Kittle Road.
 3. I lawr y rhiw serth, ceir Rhyd. Cerddwch dros y bont at yr Eglwys ar y dde
%d bloggers like this: