Cynllunio’r Daith Gerdded

Cynaladwyedd

Mae Llwybr Pererindod Gŵyr yn cefnogi menter cynaladwyedd ‘Un Blaned’.
Anogir cerddwyr i ddefnyddio poteli dŵr a chwpanau coffi y gellir eu hailddefnyddio, ailgylchu deunydd wedi’i argraffu, a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle bo’n bosibl

Diogelwch

Mae cerdded yn weithgaredd gwrthiant isel sy’n cynnig llawer o fanteision iechyd ac yn gyffredinol mae’n ffordd ddiogel i ymarfer y corff. Fodd bynnag, rhaid tynnu sylw at ystyriaethau diogelwch ac amgylcheddol. Ar wefan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ceir 10 awgrym da ar gyfer crwydro yn yr awyr agored.

Lletygarwch, lluniaeth a thoiledau.

Fel arfer ceir cyfleusterau naill ai ar fan cychwyn neu fan gorffen pob cam, neu’r ddau, ond nid bob tro. Ceir gwybodaeth berthnasol yn y disgrifiadau manwl o gamau’r daith.

Trafnidiaeth

Does dim un o rannau na chamau’r daith gyfan yn deithiau cerdded cylchol a bydd angen trafnidiaeth yn ôl i’r man cychwyn. Un ateb posibl yw defnyddio dau gar neu gall cerddwyr ddefnyddio gwasanaethau bws lleol. Fodd bynnag, mae Gŵyr yn ardal wledig, ac mae’n bosibl na fydd amseroedd y gwasanaethau hynny’n gyfleus. Fel dewis arall, mae’r canlynol ymhlith y gwasanaethau tacsi lleol:

Gwasanaeth tacsi Gŵyr lleol Mike’s
Oyster Cabs
Port-Eynon taxis
Killay Cabs

Pasbort Pererin

Bydd cerddwyr yn gallu cael stamp ‘pasbort pererin’ ym mhob eglwys i nodi eu hymweliad, fel ar y Camino de Santiago de Compostela nodedig yn Sbaen. Bydd modd cael pasbort print yn yr eglwysi neu bydd modd ei lawrlwytho maes o law drwy glicio YMA.

%d bloggers like this: