map cerdded Cheriton i Lanmadoc

Cyfarwyddiadau’r llwybr

  1. O gât yr eglwys yn Cheriton, trowch i’r dde a cherdded ar hyd y ffordd i Lanmadog.
  2. Ar ôl arwydd pentref Llanmadog, mae Capel Methodistiaid Calfinaidd y Drindod ar y dde.
  3. Ar y gyffordd, gwyrwch i’r dde drwy bentref Llanmadog, gan gyrraedd Eglwys Llanmadog maes o law.
%d bloggers like this: