map cerdded Nicholaston i Ben-maen

© OpenStreetMap contributors

Cyfarwyddiadau’r llwybr

  1. Gan adael mynwent eglwys Nicholaston, croeswch y ffordd yn ofalus, troi i’r dde a dilyn y ffordd am o ddeutu 50 llath at gilfan ar y chwith.
  2. Ewch drwy’r gât mochyn a dilynwch ddreif y fferm, gan droi i’r dde o amgylch y tŷ fferm a thrwy gât y fferm.
  3. Dilynwch y llwybr at y ffordd fetlin, a pharhewch ar hyd y ffordd.
  4. Wrth i’r ffordd ddechrau disgyn i lawr i’r dde, dilynwch y trac glaswellt yn syth ymlaen yn lle. (Ar y pwynt hwn mae arwydd ‘perygl’ ar bolyn teligraff ar ochr dde’r ffordd.)
  5. Lle mae llwybrau eraill yn ymuno, parhewch yn syth ymlaen, gan anelu at y ffordd fetlin y gallwch ei gweld o’ch blaen ym Mhen-maen.
  6. Wrth y ffordd, trowch i’r chwith a pharhau ar hyd y ffordd i gyrraedd eglwys Pen-maen ar y dde.
%d bloggers like this: