map cerdded Pen-clawdd i Wernffrwd

Cyfarwyddiadau’r llwybr

  1. O glwyd yr eglwys ewch yn ôl i fyny Llanyrnewydd, ar y diwedd trowch i’r chwith. Mae’r tai’n gorffen ac mae’n troi’n lôn darmac.
  2. Ar ôl 350 llath gwyrwch i’r dde yn y fforch (tarmac o hyd). Maes o law bydd y lôn yn disgyn yn serth gyda golygfeydd da i’r dde.
  3. Trowch i’r chwith wrth dŷ White Gable gydag arwydd llwybr troed i Crofty (cyn yr arwydd 20 mph). Fe welwch gae Clwb Rygbi Pen-clawdd ar y dde. Ewch drwy rwystr a chadwch i’r chwith y tu ôl i’r ystafelloedd newid hyd at y gât mochyn yn y pen.
  4. Byddwch nawr yn dechrau ar lwybr troed da y tu ôl i dai sydd ymhen ychydig yn codi i gynnig golygfeydd gwych o’r aber ac i lawr i Ddinbych y Pysgod ac Ynys Bŷr. Daw’r llwybr i ben ym maes parcio Hermon.
  5. Croeswch y ffordd ac ewch drwy gât mochyn. Ar y dde ceir bwrdd hanes am gapel Hermon nad yw’n cael ei ddefnyddio bellach.
  6. Cerddwch i lawr y rhiw drwy’r fynwent, drwy gât mochyn, ar draws y cae at gât mochyn arall ac i lawr cae arall at gât mochyn arall. Gwyrwch i’r chwith a dilynwch y llwybr at y brif ffordd. B4295 New Rd.
  7. Croeswch y ffordd at lwybr cul â gwrychoedd bob ochr iddo. Ar y pen trowch i’r chwith i Lôn Pencaerffeni. Gwyrwch i’r dde yn y fforch gan fynd heibio i archfarchnad Crofty ar y dde, ac yna The Crofty Inn ar y chwith. Dilynwch y lôn i’r gwaelod a throwch i’r dde dros bont troed afon Morlais. Mae maes chwarae plant ar y chwith. Rydych chi nawr yn dilyn Llwybr Arfordir Cymru a cheir golygfeydd da ar draws y gors ac at fryn Llanmadog y byddwch yn mynd heibio iddo maes o law.
  8. Gwyrwch i’r dde ar fforch yn y ffordd ac ewch ar hyd Marsh Road tan i chi weld eglwys Dewi Sant ar y chwith yn Wernffrwdd. GOFALWCH: mae rhannau o’r ffordd hon dan ddŵr ar lanw uchel ar rai adegau o’r flwyddyn. Gwiriwch y tablau llanw ar gyfer Llanelli. Bydd llanw dros 8m yn peri llifogydd ar rannau o’r ffordd. Mae’n hawdd gweld pan fydd y llanw’n uchel iawn. Nid yw’r llif yn para’n hir. Gallwch ddargyfeirio’n ôl ar y B 4295 i fod yn ddiogel os yw’r llanw’n uchel. Llwybr amgen ar adegau o lanw uchel; ewch ar y B 4295 a cherdded i’r gorllewin a bydd arwydd yn eich cyfeirio at Wernffrwdd ar y dde. Ceir palmant da yr holl ffordd. Mae’r eglwys ar waelod y lôn.
  9. Ceir meinciau ar dir yr eglwys a’r tu allan i chi gael mwynhau. Efallai y gwelwch chi geffylau gwyllt sy’n byw ar y gors a defaid a gaiff eu bridio ar gyfer “cig oen morfa heli”.
%d bloggers like this: