map cerdded Porth Einon i Oxwich

Cyfarwyddiadau’r llwybr

  1. Gan adael y fynwent ym Mhorth Einon, trowch i’r chwith a dilyn y ffordd o amgylch i lan y môr ac yna trowch i’r chwith o flaen y siopau.
  2. Dilynwch lwybr yr arfordir, sydd ar lwybr bordiau yn bennaf, i Horton.
  3. Parhewch ar hyd llwybr yr arfordir i Slade, lle ceir dargyfeiriad byr i mewn i’r tir oherwydd erydu arfordirol.
  4. Pan fyddwch yn ôl ar lwybr yr arfordir, parhewch heibio i Holy’s Wash ac o amgylch Pwynt Oxwich.
  5. Yna mae’r llwybr yn arwain drwy’r coed, gyda rhiw serth i’r brig i osgoi’r hen waith chwarel.
  6. Ar gyffordd 4 ffordd ag arwyddion, ewch ar hyd y llwybr i’r dde wedi’i farcio Traeth Oxwich (nid y llwybr yn syth ymlaen sy’n nodi Oxwich) i lawr stepiau serth drwy’r coed i gyrraedd eglwys Oxwich.

Nodwch: mae dewis arall byrrach ar ôl y dargyfeiriad yn Slade drwy fynd i fyny’r ffordd yn Slade ac yna ddilyn y ffordd i lawr drwy Lain Oxwich i bentref Oxwich a’r eglwys.

%d bloggers like this: