map cerdded Rhosili i Landdewi

Cyfarwyddiadau’r llwybr

  1. O fynwent eglwys Rhosili, trowch i’r chwith ar hyd y llwybr sy’n rhedeg yn gyfochrog â’r ffordd, i’r chwith i’r maen hir.
  2. Ewch drwy’r gât ac i fyny’r rhiw i’r dde i’r Tŷ Roced.
  3. Dilynwch arwyddion Llwybr Gŵyr i fyny’r rhiw i gyfeiriad Rhos Rhosili ac i’r dde o amgylch y wal.
  4. Parhewch ar hyd y wal, gan basio cronfa orchuddedig ar y chwith, ac yna dilynwch arwydd Llwybr Gŵyr heibio i Fferm Fernhill ar y dde ac ar hyd trac y fferm.
  5. Ewch drwy’r gât nesaf a throwch i’r dde, lle gwelwch chi garreg farcio Llwybr Gŵyr.
  6. Dilynwch y trac heibio i adfail ffermdy Kingshall, tan i chi fynd drwy gât i mewn i gae.
  7. Ewch yn groes ar draws y cae i’r gornel gyferbyn, yna dilynwch y trac heibio i Hen Ffermdy Henllys.
  8. Mae’r trac yn parhau at gât, gyda fferm Henllys Newydd ar y chwith. Ewch drwy’r gât, gyda charreg farcio Llwybr Gŵyr ar y chwith.
  9. Ar ôl tua hanner milltir, mae Eglwys Llanddewi ar y chwith.
%d bloggers like this: