Noddwyr a Chefnogwyr

Cyllid

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid drwy Raglen Datblygu Gwledig – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a gyllidir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe yng Nghyngor Abertawe

Cyfieithu Cymraeg

Darparwyd gwasanaeth cyfieithu gan

Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Argraffu llenyddiaeth

Logo’r Bererindod

Dyluniwyd logo’r bererindod gan Emma Bissonnet. Mae’n seiliedig ar ddelwedd a engrafwyd ar garreg Gristnogol gynnar a osodwyd mewn cilfach yn wal orllewinol eglwys Llanmadog

Cefnogwyr Eraill

Mae Gŵyl Gerdded Gŵyr yn ddathliad blynyddol o Benrhyn Gŵyr, sy’n annog cyfranogwyr o bob cefndir i fwynhau tirlun unigryw a threftadaeth gyfoethog.

Elusen seiclo’r DU, sydd â thros 70,000 o aelodau

Mae rhannau o Lwybr Pererindod Gŵyr yn dilyn Llwybr Arfordir Cymru, sy’n dathlu ei ddegfed pen-blwydd yn 2022

%d bloggers like this: