Rhosili i Landdewi

Hyd y cam: 3.3 milltir Amser: 1 awr 30 munud Lefel: Canolig
Mae’r llwybr yn cynnwys rhiw serth i fyny i Ros Rhosili o eglwys Rhosili. Mae’r ffordd yn dilyn Llwybr Gŵyr yr holl ffordd yn y rhan hon, gyda arwyddion Llwybr Llwybr Gŵyr a marcwyr cerrig Llwybr Gŵyr.

Man cychwyn: Cyfeirnod Grid: SS416880 Cod post SA3 1PN

Map a Chyfarwyddiadau: Cliciwch YMA

Trafnidiaeth: I gael y wybodaeth ddiweddaraf am lwybrau bws perthnasol ewch i https://swanseabaywithoutacar.co.uk/downloads-timetables/
New Adventure Travel sy’n gweithredu’r rhan fwyaf o lwybrau bws Gŵyr. Caiff llwybr 14 ar gyfer Llandeilo Ferwallt a Pennard ei weithredu ar y cyd gan New Adventure Travel a First Cymru.

Parcio: Ceir maes parcio Ymddiriedolaeth Genedlaethol mawr yn Rhosili a lle i barcio y tu allan i eglwys Llanddewi.

Cyfle Lluniaeth Posibl: Mae gwesty, caffis a thoiledau cyhoeddus in Rhosili, ond dim cyfleusterau yn Llanddewi.

Eglwysi: I gael gwybodaeth am y Santes Fair Rhosili cliciwch YMA neu am Ddewi Sant Llanddewi cliciwch YMA

%d bloggers like this: