LLwybr Pererindod Gwyr

Penrhyn Gŵyr oedd yr ardal gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gael ei dynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, ac mae’r penrhyn yn le hyfryd ar gyfer cerdded. Yn ystod haf 2022 bydd lansiad y Llwybr Pererindod Gŵyr sy’n 50 milltir o hyd, gan gysylltu pob un o’r 17 eglwys hanesyddol yn Gŵyr, a chynnwys sawl capel a safleoedd cysegredig Cristnogol eraill ar hyd y ffordd. Bydd yn rhedeg o Benclawdd yn y gogledd-ddwyrain, o amgylch y penrhyn, gan orffen yn Eglwys St Teilo yn Llandeilo Ferwallt yn y de-ddwyrain.

Bydd y llwybr cerdded hwn ar hyd hawliau tramwy cyhoeddus, gan gynnwys rhannau o Lwybr Arfordir Cymru, a bydd yn cael ei rannu’n 5 rhan o oddeutu 10 milltir, gan greu wythnos ardderchog o gerdded.

Y 5 adran yw:

  • Penclawdd i Lanrhidian, gan gynnwys Llanyrnewydd a Wernffrwd
  • Llanrhidian i Langennith, gan gynnwys Cheriton, Llanmadoc ac ynys Burry Holms (caniatáu llanw)
  • Llangennith i Bort Eynon, gan gynnwys Llanddewi a Rhossili
  • Port Eynon i Benmaen, gan gynnwys Oxwich, Penrice, Nicholaston a Reynoldston
  • Penmaen i Landeilo Ferwallt, gan gynnwys Eglwys Ilston, Capel Bedyddwyr Ilston ac Eglwys Pennard.

Bydd mapiau a chyfarwyddiadau, ynghyd â gwybodaeth hanesyddol, ar gael ar wefan Ardal Gweinidogaeth Gŵyr, a hefyd ar daflenni printiedig.

Bydd byrddau dehongli newydd yn cael eu gosod y tu allan i’r eglwysi, i ddarparu gwybodaeth hanesyddol i ymwelwyr. Bydd gan y rhain Godau QR, a fydd yn cysylltu â’r wefan i gael gwybodaeth fanylach.

Bydd cerddwyr yn gallu cael stampio eu ‘pasbort pererinion’ ym mhob eglwys, i nodi eu hymweliad, yn yr un modd â’r Camino de Santiago de Compostela enwog yn Sbaen.

Bydd llwybr beicio hefyd, er y bydd hyn ar hyd ffyrdd (mân ffyrdd lle bo hynny’n bosibl) a thraciau eraill oddi ar y ffordd lle caniateir beicio.

Yn ystod wythnos 11-16 Medi 2022, i gyd-fynd â mis Drysau Agored Cadw, byddwn yn dathlu lansiad Llwybr Pererindod Gŵyr gydag wythnos arbennig Gŵyl Bererindod. Bydd hyn yn cynnwys taith gerdded dywysedig ar hyd rhan o’r Ffordd yn ystod y dydd, gyda’r eglwysi ar agor i ymwelwyr ar hyd y llwybr, gan gynnig lluniaeth, gwybodaeth a gweithgareddau. Bydd pob diwrnod yn gorffen gyda gwasanaeth gyda’r nos neu ddathliad yn yr eglwys a gyrhaeddir ar ddiwedd taith gerdded y diwrnod hwnnw. Bydd y nosweithiau hyn yn rhannu thema sy’n gysylltiedig â phererindod, e.e. gwasanaeth addoli yn null Celtaidd neu sgwrs ddarluniadol ar bererindod trwy’r oesoedd, a bydd yr Ŵyl yn gorffen gyda Chymanfa Ganu ddwyieithog yn Eglwys St Teilo yn Llandeilo Ferwallt, ar nos Wener 16 Medi. Y mae Alun Tregelles Williams wedi cytuno’n garedig i’w gynnal.

Dolen Facebook: https://www.facebook.com/groups/155355523422086

%d bloggers like this: