Llwybrau a Mapiau (Cerdded)

Rhan 1: Pen-clawdd i Lanrhidian
(4.7 milltir, 1 awr 45 munud, lefel: Hawdd)

Cam 1: Pen-clawdd i Wernffrwd
Cam 2: Wernffrwd i Lanrhidian

Rhan 2: Llanrhidian i Langynydd
(10.2 milltir, 5 awr 20 munud, lefel: Hawdd i Ganolig)

Cam 1: Llanrhidian i Cheriton
Cam 2: Cheriton i Lanmadog
Cam 3: Llanmadog i Langynydd

Rhan 3: Llangynydd i Borth Einon
(11 milltir, 4 awr 50 munud, lefel: Canolig)

Cam 1: Llangynydd i Rosili
Cam 2: Rhosili i Landdewi
Cam 3: Llanddewi i Borth Einon

Rhan 4: Porth Einon i Benmaen
(12.9 milltir, 5 awr 55 munud, lefel: Canolig yn bennaf)

Cam 1: Porth Einon i Oxwich
Cam 2: Oxwich i Ben-rhys
Cam 3: Pen-rhys i Reynoldston
Cam 4: Reynoldston i Nicholaston
Cam 5: Nicholaston i Benmaen

Rhan 5: Pen-maen i Landeilo Ferwallt
(8.8 milltir, 4 awr 30 munud, lefel: Canolig yn bennaf)

Cam 1: Pen-maen i Lanilltud Gŵyr
Cam 2: Llanilltud Gŵyr i Bennard
Cam 3: Pennard i Landeilo Ferwallt

%d bloggers like this: